Fondo naujienos


 

   

    2016 metų Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui pateiktų projektų, kuriems įgyvendinti skirtos fondo lėšos, sąrašas 


Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų naudojimo sutartys, vadovaujantis Fondo administravimo taisyklių 39 ir 40 nuostatomis, turi būti pasirašytos ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai Departamento interneto tinklalapyje paskelbiamas Fondo tarybos sprendimas skirti lėšų atrinktam projektui, t.y. iki 2016 m. kovos 29 d. įskaitytinai. Nesudarius sutarties per nurodytą terminą, Fondo tarybos sprendimas dėl Fondo lėšų skyrimo netenka galios.


Lėšų gavėjai, kurie teikė paraiškas finansavimo sričiai:

 • ,,Sporto visiems sąjūdžio plėtotė" pasirašytus 2 egzempliorius sutarties, sąmatos ir priemonių plano pateikia Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus vyr. specialistui Arturui Kulniui, telefono numeris 8-5-233-57-87, Žemaitės g. 6, Vilnius, 215 kabinetas.

 • ,,Didelio sportinio meistriškumo plėtotė" pasirašytus 2 egzempliorius sutarties, sąmatos ir priemonių plano pateikia Kūno kultūros ir sporto strategijos patarėjui Aivarui Salamakinui, telefono numeris 8-5 233-61-01, Žemaitės g. 6, Vilnius, 205 kabinetas. 

 • ,,Sporto bazių priežiūros ir statybos plėtotė" pasirašytus 2 egzempliorius sutarties ir sąmatos pateikia Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjui Arūnui Aidukui, telefono numeris 8-5 213-97-35, 314 kabinetas.

 • ,,Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas"pasirašytus 2 egzempliorius sutarties ir sąmatos, ,,Sporto mokslo ir sporto specialistų rengimas bei jų tobulinimo plėtotė" pasirašytus 2 egzempliorius sutarties, sąmatos ir priemonių plano pateikia Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus patarėjui Liudvikui Skrobockiui, telefono numeris 8-5 213-32-57, Žemaitės g. 6, Vilnius, 206 kabinetas.

2016 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIES IR PRIEDŲ FORMOS

2016 M. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITŲ FORMOS

Finansavimo sritys „Sporto visiems sąjūdžio plėtotė ir didelio sportinio meistriškumo plėtotė“

 1. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Forma Nr. 1) (kas mėnesį)
 2. Lėšų naudojimą pagrindžiančių dokumentų registras (Forma Nr.1( (kas ketvirtį)
 3. Projekto įgyvendinimo priemonių plano ketvirčio ataskaita
 4. Projekto laimėjijmų tarptautinėse varžybose ketvirčio ataskaita
 5. Projekto įgyvendinimo veiklos ataskaita (metinė)

 Finansavimo sritys „Sporto bazių priežiūros ir statybos plėtotė” ir „Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas“

 1. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Forma Nr. 2) (kas mėnesį)
 2. Lėšų naudojimą pagrindžiančių dokumentų registras (Forma Nr. 2) (kas ketvirtį)
 3. Projekto įgyvendinimo veiklos ataskaita (metinė)

Finansavimo sritis „Sporto mokslo ir sporto specialistų rengimo bei jų tobulinimo plėtotė“

 1. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Forma Nr. 3) (kas mėnesį)
 2. Lėšų naudojimą pagrindžiančių dokumentų registras (Forma Nr. 3) (kas ketvirtį)
 3. Projekto įgyvendinimo priemonių plano ketvirčio ataskaita
 4. Projekto įgyvendinimo veiklos ataskaita (metinė)

 

 


Atnaujinta: 2016-09-01 09:36:49

APIE KKSD
Istorija
5Veiklos sritys
Planai