Fondo naujienos

DĖMESIO.


Baigėsi  2016 metų Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų naudojimo sutarčių pasirašymas. 

   

    2016 metų Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui pateiktų projektų, kuriems įgyvendinti skirtos fondo lėšos, sąrašas 


Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų naudojimo sutartys, vadovaujantis Fondo administravimo taisyklių 39 ir 40 nuostatomis, turi būti pasirašytos ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai Departamento interneto tinklalapyje paskelbiamas Fondo tarybos sprendimas skirti lėšų atrinktam projektui, t.y. iki 2016 m. kovos 29 d. įskaitytinai. Nesudarius sutarties per nurodytą terminą, Fondo tarybos sprendimas dėl Fondo lėšų skyrimo netenka galios.


Lėšų gavėjai, kurie teikė paraiškas finansavimo sričiai:

  • ,,Sporto visiems sąjūdžio plėtotė" pasirašytus 2 egzempliorius sutarties, sąmatos ir priemonių plano pateikia Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus vyr. specialistui Arturui Kulniui, telefono numeris 8-5-233-57-87, Žemaitės g. 6, Vilnius, 215 kabinetas.

  • ,,Didelio sportinio meistriškumo plėtotė" pasirašytus 2 egzempliorius sutarties, sąmatos ir priemonių plano pateikia Kūno kultūros ir sporto strategijos patarėjui Aivarui Salamakinui, telefono numeris 8-5 233-61-01, Žemaitės g. 6, Vilnius, 205 kabinetas. 

  • ,,Sporto bazių priežiūros ir statybos plėtotė" pasirašytus 2 egzempliorius sutarties ir sąmatos pateikia Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjui Arūnui Aidukui, telefono numeris 8-5 213-97-35, 314 kabinetas.

  • ,,Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas"pasirašytus 2 egzempliorius sutarties ir sąmatos, ,,Sporto mokslo ir sporto specialistų rengimas bei jų tobulinimo plėtotė" pasirašytus 2 egzempliorius sutarties, sąmatos ir priemonių plano pateikia Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus patarėjui Liudvikui Skrobockiui, telefono numeris 8-5 213-32-57, Žemaitės g. 6, Vilnius, 206 kabinetas.

2016 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIES IR PRIEDŲ FORMOS

 

 


Atnaujinta: 2016-04-12 08:35:29

APIE KKSD
Istorija
5Veiklos sritys
Planai