Fondo naujienos

DĖMESIO. Skelbiamas atrankos konkursas 2018 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšoms gauti.

Paraiškos priimamos nuo 2017 m. rugsėjo 11 d. iki 2017 m. lapkričio 10 d. 

___________________________________________________________________________________________________________

 

Informuojame, kad 2017 m. rugpjūčio 31 d. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo Tarybos sprendimu buvo pakeistos Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo administravimo taisyklės (Lietuvos kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimas Nr. FTS-2 )

AKTUALI KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMO FONDO ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ REDAKCIJA

__________________________________________________________________________________________________________

Pranešame, kad Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius 2017 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. V-336 patvirtino Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo projektų įgyvendinimo ataskaitų formų naują redakciją. 

1. Sutarties sąmatos įvykdymo ketvirčio ataskaita

2. Lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų ketvirčio registras

3. Projekto įgyvendinimo priemonių plano ketvirčio ataskaita

4. Projekto laimėjimų tarptautinėse varžybose ketvirčio ataskaita  (teikia tik tie vykdytojai, kurie įgyvendina projektus didelio sportinio meistriškumo plėtotės veiklos srityje)

5. Nuosavų ir (ar) kitų šaltinių lėšų naudojimo ataskaita (metinė)

6. Projekto įgyvendinimo veiklos ataskaita (metinė)

__________________________________________________________________________________________________________

Primename projektų finansavimo sprendimų paskelbimo datas: (pilną 2017 metų Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo finansuotinų paraiškų sąrašą galite atsisiųsti paspaudę čia)

Didelio sportinio meistriškumo plėtotės krypties finansavimas

Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybos 2016 m. gruodžio 30 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-25  
(Finansuojamų paraiškų sąrašas)

Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybos 2017 m. vasario 1 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-10   (Finansuojamų paraiškų sąrašas)   (Nuoroda į projektų aprašymus)

 Sporto mokslo ir sporto specialistų rengimo bei jų tobulinimo plėtotės krypties finansavimas

Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybos 2017 m. vasario 20 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-14      (Finansuojamų paraiškų sąrašas)      (Nuoroda į projektų aprašymus)      (Ekspertai)

 Sporto bazių priežiūros ir statybos plėtotės krypties projektu finansavimas

Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybos 2017 m. vasario 22 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-15              (Priedas Nr. 1)    (Finansuojamų paraiškų sąrašas)    (Ekspertai)     (Nuoroda į projektų aprašymus)

 Sporto visiems plėtotės krypties projektų  finansavimas

Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybos 2017 m. kovo 6 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-20      (Finansuojamų paraiškų sąrašas)    (Ekspertia)    (Nuoroda į projektų aprašymus) 

 Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimo krypties projektų finansavimas

Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybos 2017 m. kovo 13 d. posėdžio protokolas Nr. KSTP-22     (finansuojamų paraiškų sąrašas)    (ekspertai)    (Nuoroda į projektų aprašymus)

Taip pat prašome atkreipti Jūsų dėmesį, kad atsižvelgiant į Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo administravimo taisykles pareiškėjas, kurio įgyvendinamam projektui skirtas finansavimas, ne vėliau, nei per 20 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo Departamentui pateikia 2 tinkamai užpildytus sutarties egzempliorius, o nepanaudotos lėšos kaupiamos ir naudojamos kitų metų projektams finansuoti.


Atnaujinta: 2017-09-08 15:44:18

APIE KKSD
Istorija
5Veiklos sritys
Planai