Veikla
Viešieji pirkimai

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

Nereikalingo arba netinkamo(negalimo) naudoti Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarka 

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklės, patvirtintos Departamento generalinio direktoriaus 2015 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V–130


Nuotraukų konkursas „Sportuojanti Lietuva“

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 Sporto metų proga, skelbia nuotraukų konkursą „Sportuojanti Lietuva“.

Iš konkursui pateiktų nuotraukų bus išrinktos 12 geriausios, kurios bus panaudotos sukuriant Sporto metų kalendorių.

Pirmosios vietos laimėtojui bus skiriama 200 Eur premija; antrosios – 170 Eur; trečiosios – 150 Eur, ketvirtosios – 120 Eur, penktosios – 100 Eur, šeštosios – 80 Eur, septintosios – 70 Eur, aštuntosios – 60 Eur, devintosios – 50 Eur, dešimtosios, vienuoliktosios ir dvyliktosios – po 30 EUR.

Konkurso dalyvis maksimaliai gali pateikti 5 nuotraukas. Konkurso dalyviai nuotraukų pasiūlymus turi pateikti dvejose vokuose: išoriniame voke – laikmeną su nuotrauka (nuotraukomis), vidiniame voke – pasiūlymą (pagal formą). Ant išorinio ir vidinio vokų negali būti jokios kitos informacijos (dalyvių adresų, telefonų, fakso numerių, elektroninio pašto adresų, logotipų ir kt.), leidžiančios identifikuoti konkurso dalyvį, išskyrus pašto žymas ir nuotraukos (nuotraukų) devizo (žyma, kuri leis, atplėšiant vokus su pasiūlymo formomis, identifikuoti nuotraukos (nuotraukų) autorių).

Konkursas baigiasi 2017 m. sausio 20 d. 16.00 val. Įvertinti pasiūkymus ir sudaryti nuotraukų pasiūlymų eilę planuojama Komisijos posėdyje, kuris vyks 2017 m. sausio 30 d. 15.00 val.

Departamento kontaktiniai asmenys – Departamento Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus vyriausiasis specialistas Arturas Kulnis (Žemaitės g. 6, LT-03117 Vilnius, tel. 8 5 2335787, el. paštas: arturas.kulnis@kksd.lt,).

KONKURSUI PATEIKTOS NUOTRAUKOS IR NUGALĖTOJAI

Konkursui pateiktas nuotraukas rasite čia

Nugalėtojų sąrašas

 1. Augustas Četkauskas. Nuotrauka Nr. 7
 2. Augustas Četkausas. Nuotaruka Nr.3
 3. Vytenis Almonaitis. Nuotraukas Nr. 23
 4. Evaldas Jankauskas. Nuotrauka Nr. 41
 5. Alfredas Pliadis. Nuotrauka Nr. 26
 6. Alfredas Pliadis. Nuotrauka Nr. 29
 7. Alfredas Pliadis. Nuotrauka Nr. 27
 8. Zenonas Gricius. Nuotrauka Nr. 39
 9. Augustas Četkauskas. Nuotrauka Nr. 18
 10. Augustas Četkausas. Nuotrauka Nr. 10
 11. Alfredas Pliadis. Nuotrauka Nr. 11
 12. Sofija Korf. Nuotrauka Nr. 2

KONCESIJA „DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, UGDYMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO KOMPLEKSAS“

Informuojame konkurso „Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, švietimo, kultūros ir užimtumo skatinimo kompleksas“, paskelbto 2016 m. rugsėjo 7 d. „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 69, dalyvius, kad nukeliamas konkurso paraiškų pateikimo terminas. Paraiškas prašome pateikti iki 2017 m. kovo 1 d. 13 val. Konkurso dalyviai privalo pateikti paraiškas tik CVP IS priemonėmis.

Koncesijos konkurso dokumentai

---------------------------

Multifunction Centre
Unofficial English version of the tender documentVIEŠIEJI NEREIKALINGO TURTO AUKCIONAI

Viešasis nereikalingo turto pardavimo aukcionas – 2017 m. gegužės 11 d. Vilnius

Viešasis nereikalingo turto pardavimo aukcionas – 2014 m. lapkričio 19 d. Vilnius

Viešasis nereikalingo turto pardavimo aukcionas – 2014 m. rugpjūčio 22 d. Prienai

Viešasis nereikalingo turto pardavimo aukcionas – 2014 m. liepos 16 d. Kaunas

Pakartotinas viešasis nereikalingo turto pardavimo aukcionas – 2014 m. birželio 18 d. Prienai

Viešasis nereikalingo turto pardavimo aukcionas – 2014 m. birželio 11 d. Prienai

Viešasis nereikalingo turto pardavimo aukcionas – 2014 m. balandžio 02 d. Pociūnai.

Viešasis nereikalingo turto pardavimo aukcionas – 2014 m. balandžio 02 d. Prienai.

Viešasis nereikalingo turto pardavimo aukcionas – 2013 m. spalio 4 d.


VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAI IR SUVESTINĖS

 


Atnaujinta: 2017-04-07 10:10:03

APIE KKSD
Istorija
5Veiklos sritys
Planai