Naujienos

2015-11-27
Seime aptartos vaikų skęstamumo mažinimo problemos

2015 m. lapkričio 27 d. Lietuvos Respublikos Seime įvyko tarptautinė konferencija „Ką daryti, kad vaikų skęstų mažiau?“. Joje buvo pristatyti 2008–2015 metais vykdytos „Vaikų mokymo plaukti bendrojo ugdymo mokyklose“ programos (toliau – programa) rezultatai bei diskutuota, kaip toliau užtikrinti veiksmingą vaikų mokymo plaukti proceso įgyvendinimą.

Konferencijos dalyvius sveikino Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas Vydas Gedvilas, Seimo narys, Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Raimundas Paliukas, Ministro Pirmininko patarėjas sportui Vytautas Janušaitis, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Kūno kultūros ir sporto departamentas) generalinis direktorius Edis Urbanavičius, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė.

Konferencijos metu buvo diskutuojama, ar pavyksta įgyvendinti programos tikslą – išmokyti kuo daugiau šalies mokinių plaukti ir saugiai elgtis vandenyje ir prie vandens, suvienijant įvairių institucijų potencialą, kuo veiksmingiau naudojant turimą mokymui plaukti reikalingą infrastruktūrą ir žmogiškuosius išteklius. Vienos svarbiausių problemų, su kuriomis susiduriama vykdant programos priemones – baseinų trūkumas, sudėtingas vaikų vežimas į baseinus ir iš jų, plaukimo pamokų derinimas su bendrojo ugdymo pamokų tvarkaraščiu. Vis dėlto, didžiausia problema išlieka finansavimo stygius tam, kad visi pradinių klasių vaikai galėtų išmokti plaukti.

Konferencijos pranešimų temos buvo susijusios ne tik su vaikų mokymu plaukti. Buvo išryškinta vandens teikiama nauda vaiko emociniam intelektui, pristatyta programos įgyvendinimo patirtis Lietuvos savivaldybėse, pasidžiaugta sėkminga privačių rėmėjų parama mokant plaukti antrokus, akcentuota švietėjiškos kampanijos svarba viešinant šią problematiką. Atsižvelgiant į tai, kad mokymo plaukti procesas turi vykti kofinansavimo principu, didelis dėmesys skirtas savivaldos vaidmeniui ir finansiniam prisidėjimui. Konferencijoje dalyvavo ir svečiai iš Olandijos, Norvegijos, Didžiosios Britanijos, kurie pasidalino jų šalyse vykdomo vaikų mokymo plaukti proceso organizavimo ir įgyvendinimo patirtimi. Departamento generalinis direktorius savo kalboje atkreipė dėmesį į programos aktualumą tiek vaikų skendimų prevencijos, sveikatos ir gyvenimo įgūdžių formavimo, tiek sportui gabių vaikų atrankos aspektu. Jis taip pat pažymėjo tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarbą vykdant vaikų mokymo plaukti procesą šalies mastu bei poreikį kurti sisteminį ir atsakingą požiūrį į tolesnį jo vyksmą.

Per laikotarpį nuo 2008 iki 2015 metų, Kūno kultūros ir sporto departamentas, bendradarbiaudamas su Lietuvos plaukimo federacija, kitais praktinių mokymo plaukti projektų vykdytojais bei aukštosiomis mokykloms aktyviai dalyvavo įgyvendinant programos priemones pagal kompetenciją: departamento užsakymu, buvo parengtos ir televizijos laidoje „Tūkstantmečio vaikai“ transliuotos keturios rubrikos, skirtos saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens tematikai, o mokykliniuose pradinukams skirtuose formulių sąsiuviniuose patalpinta socialinė reklama apie saugų elgesį vandenyje. departamento užsakymu buvo parengta ir išleista metodinė knyga „Būk saugus vandenyje“. Leidinys išleistas 3500 egz. tiražu ir išplatintas visoms Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms, kuriose yra pradinės klasės, o jo elektroninė versija pateikiama departamento interneto svetainėje adresu www.kksd.lt, skyrelyje „Kūno kultūra“, rubrikoje „Patarimai sportuojantiems“. Buvo parengti ir pradinių klasių mokiniams išplatinti plakatai bei knygų skirtukai su informacija apie saugų elgesį vandenyje ir prie vandens. 2009–2011 metų laikotarpyje buvo organizuoti trys kvalifikacijos tobulinimo renginių ciklai kūno kultūros, pradinių klasių mokytojams ir treneriams, kurie skirti mokymo plaukti pradinių įgūdžių, gelbėjimo, pagalbos nukentėjusiam vandenyje suteikimo žinių ir praktinių gebėjimų teikimui, taip pat rekomendacijoms dėl praktinių mokymo plaukti pratybų vykdymo konkrečiomis mokyklos sąlygomis, bendradarbiaujant su savivaldybe ir kitais partneriais. Šiuose renginiuose dalyvavo 380 asmenų.

Didžiausią lėšų dalį, skirtą programos įgyvendinimui iš bendrųjų įstaigos asignavimų, sudarė praktinių mokymo plaukti pratybų finansavimas. Pirmaisiais programos gyvavimo metais, finansinė parama buvo skiriama vaikų vasaros stovyklų projektams, kurių metu vykdavo ir mokymo plaukti pratybos. Tokių projektų metu buvo apmokyti plaukti 2996 vaikai. Nuo 2010 iki 2014 metų Kūno kultūros ir sporto departamentas, siekdamas kokybiškesnio mokymo plaukti proceso organizavimo, nustatė griežtesnius reikalavimus projektų vykdytojams, įskaitant reikalavimus plaukimo pratybas vykdantiems treneriams, minimaliam plaukimo pamokų skaičiui, kofinansavimo ir užtikrinimo prieigą prie baseino būtinumui. Kūno kultūros ir sporto departamento finansuojamų projektų metu išmoko plaukti ir saugiai elgtis vandenyje ir prie vandens 11658 pradinių, daugiausiai trečios klasės, mokinių. Išmokyti plaukti vaikai sudarė 39 procentus nuo 2008 metais buvusio trečios klasės mokinių skaičiaus. Beveik pusė (48 procentai) visų mokytų plaukti vaikų įvykdė kontrolinį plaukimo normatyvą aukščiausiu lygiu, t. y, sugebėjo įveikti 25 m nuotolį baseine be pagalbinių priemonių. Projektai buvo vykdomi 36 Lietuvos savivaldybėse, o pirmenybė dalyvauti praktinėse pratybose buvo teikiama vaikams iš atokių gyvenviečių. Iš viso per 2008–2014 metų laikotarpį programai įgyvendinti Kūno kultūros ir sporto departamentas panaudojo 352536 eurų valstybės biudžeto lėšų.

Šiais metais, iš bendrųjų departamento asignavimų vaikų mokymo plaukti projektui skirta 143500 eurų. Siekiant tolygumo ir sistemingumo, projekto vykdymas patikėtas Lietuvos plaukimo federacijai. Pagal federacijos specialistų ir mokslininkų parengtą metodiką, tobulinama programoje dalyvaujančių plaukimo specialistų kvalifikacija, o besimokančių plaukti vaikų įgyti plaukimo gebėjimai ir įgūdžiai pagal vieningą metodiką bus patikrinti pasibaigus 18 pamokų plaukimo pratybų ciklui. Planuojama, kad šio projekto metu bus išmokyti plaukti ir saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens įgūdžių įgis ne mažiau kaip 3 410 pradinių klasių mokinių.

Kitais metais Kūno kultūros ir sporto departamentas vaikų mokymui plaukti planuoja skirti 144000 eurų bendrųjų institucijos asignavimų. 

 

Konferencijos vaizdo įrašą galite peržiūrėti paspaudę čia.

 
Spausdinimo versija  Spausdinimo versija

Jūsų komentaras
Vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra
APIE KKSD
Istorija
5Veiklos sritys
Planai