Veikla
Darbo užmokestis

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbuotojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis* eurais, neatskaičius mokesčių

Eil.

 

Darbuotojų

skaičius  2015 m. gruodžio 31 d.

2015 m.

vidutinis nustatytasis darbo užmokestis eurais

2015 m. 

 

Darbuotojų

skaičius 2016 m. kovo 31 d.

2016 m. III ketv.

vidutinis nustaty-tasis darbo užmokestis eurais

Nr.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų

skaičius  

Vienkartinės piniginės išmokos už eurais 

         Valstybės pareigūnas

 

 

 

 

 

 

1

Generalinis direktorius

1

2123, 40

 

 

1

2213, 40

        Valstybės tarnautojai

 

 

 

 

 

 

1

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

1

1959, 07

 

 

1

1959,07

2

Skyriaus vedėjas

5

1670, 32

 2

1137, 96 

5

1678,62

3

Skyriaus patarėjas

11

1368,09

 2

1158,84 

11

1414,17

4

Vyriausiasis specialistas

2

983, 25

 

 

 2

983, 25 

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

 

 

 

 

 

 

1

Vyriausiasis specialistas

6

1038, 56

 

 

6

1017,96

2

Vyresnysis specialistas

2

1005, 61

1

230, 75

2

837,35

 

 

 

 

 

 

 

 

* Valstybės pareigūno vidutinis  mėnesio nustatytasis  (paskirtasis) darbo užmokestis ( pareiginė alga, priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir vienkartinė priemoka) neatskaičius mokesčių.

* Valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ( pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę, priemokos bei vienkartinės išmokos) neatskaičius mokesčių.

* Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ( pareiginė alga, priedai ir priemokos, bei vienkartinės išmokos) neatskaičius mokesčių.


Atnaujinta: 2016-10-06 16:16:51

APIE KKSD
Istorija
5Veiklos sritys
Planai