Veikla
Planavimo dokumentai

TARPINSTITUCINIAI VEIKLOS PLANAI

STRATEGINIAI VEIKLOS PLANAI

          Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano programos „Kuno kultūros ir sporto plėtra“ (01 14) priemonių išlaidų detalizavimas:
         - „Remti nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų programas ir projektus, skatinti didelio meistriškumo sportininkus ir kitus rinktinės narius už sporto laimėjimus“ (02-01-01) 
        -
„Rengti olimpinių rinktinių kandidatus ir olimpinės pamainos sportininkus Kūno kultūros ir sporto departamento Lietuvos olimpiniame sporto centre“ (02-01-02) 

VEIKLOS ATASKAITOS


Atnaujinta: 2017-01-24 16:39:42

APIE KKSD
Istorija
5Veiklos sritys
Planai