Naujienos

2017-07-07
KVIETIMAS TEIKTI PASIŪLYMUS EAC/S17/2017


Jaunuolių, kuriems gresia radikalizacija, stebėsena ir ugdomasis vadovavimas jiems per sportą

 

 

Šis kvietimas teikti pasiūlymus skelbiamas siekiant įgyvendinti 2017 m. metinę darbo programą pagal 2017 m. birželio 9 d. Komisijos sprendimą C(2017) 3847 dėl bandomųjų projektų įgyvendinimo 2017 m. metinės darbo programos.

Komisijos komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Radikalizacijos, dėl kurios kyla smurtinio ekstremizmo pavojus, prevencijos rėmimas“ aiškiai pabrėžiama, kad radikalizacijos prevencija – svarbus kovos su terorizmu ES aspektas.

Kovos su radikalizacija priemonės kuriamos ir įgyvendinamos daugiausia vietoje, dažniausiai – vietos lygmeniu, tačiau taip pat nacionaliniu lygmeniu; jų kūrimas ir įgyvendinimas pirmiausia priklauso valstybių narių kompetencijai. Vietos subjektai paprastai geriausiai žino, kaip užkirsti kelią radikalizacijai ir ją nustatyti tiek trumpuoju, tiek ilguoju laikotarpiu. ES atlieka rėmėjos vaidmenį, nes visoms valstybėms narėms tenka spręsti panašaus pobūdžio uždavinius, o problemos mastas ir universalumas reiškia, kad Europos Sąjungos lygmens bendradarbiavimas, tinklų kūrimas, finansavimas ir gerosios patirties mainai taip pat gali atlikti tam tikrą vaidmenį.

Sportas gali padėti kovoti su radikalizacija ir stiprinti Europos vertybes – toleranciją, integraciją ir kultūrų dialogą. Tačiau kai kuriais atvejais sporto klubai gali būti palanki terpė pažeidžiamo jaunimo verbavimui. Atsižvelgiant į tai, šiuo bandomuoju projektu „iš apačios į viršų“ principu bus remiami su sportu susiję projektai, skirti jaunuoliams, kuriems, kaip manoma, gresia radikalizacija.

 

Kvietimas teikti paraiškas:

https://ec.europa.eu/sport/calls/eac-sport-2017-monitoring-coaching-youngsters-radicalisation_en
 
Spausdinimo versija  Spausdinimo versija

Jūsų komentaras
Vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra
APIE KKSD
Istorija
5Veiklos sritys
Planai