Sporto statistika ir tyrimai

- Bendroji statistika
- Gyventojų apklausos ir tyrimai
- Eurobarometro duomenys

2017 METAI

Naujausią informaciją rasite naujojoje interneto svetainėje http://kksd.lrv.lt/lt/sporto-statistika

2016 METAI

RAŠTAI
- Lietuvos sporto statistikos miestų, rajonų savivaldybių sporto padaliniams  
- Lietuvos sporto statistikos sporto šakų federacijoms, asociacijos, sąjungoms

STATISTINĖS ATASKAITŲ FORMOS

Miestų, rajonų savivaldybių sporto padaliniams
- 2016 m. Sportininkų ugdymo centro metinės arba Sportininkų ugdymo centrų metinės suvestinės ataskaitos forma Nr. SUC-1 ir Kūno kultūros ir sporto veiklos ataskaitos forma Nr. KKS-1 (2017-01-23 16:28 patikslinta)
Pastaba: Sportininkų ugdymo centrai pildo SUC-1 formą (5-ias raudonai pažymėtas skiltis). Jei savivaldybėje yra keli sportininikų ugdymo centrai savivaldybės sporto padalinys papildomai parengia suvestinę visų centrų SUC-1 formą, nes SUC-2 forma panaikinta.

Sporto šakų federacijoms, asociacijos, sąjungoms
- 2016 m. Sporto federacijų, sąjungų, asociacijų veiklos ataskaitos forma Nr. SF-1

Kitoms sporto organizacijoms
- 2016 m. Sporto klubo, įmonės, įstaigos veiklos ataskaitos forma Nr. SKĮ-1

Sporto medicinos centrams
- 2016 m. Sporto medicinos veiklos ataskaitos forma Nr. SMC-1 

Kontaktinė informacija:
Bendrais klausimais dėl statistikos kreiptis į Edgarą Abušovą, (8 5) 216 17 13, statistika@kksd.lt

2016 METAI

2016 m. statistikos duomenys

Miestų ir rajonų sporto organizacijų veiklos rodikliai, Lietuvos bendrieji rodikliai (paskelbta 2017-06-15)
- Miestų, rajonų, savivaldybių sporto organizacijų sportojantieji ir treneriai pagal sporto šakas (paskelbta 2017-06-15)
- Miestų, rajonų bendrieji duomenys apie darbuotojus, Lietuvos sporto darbuotojai (paskelbta 2017-06-15)
- Miestų ir rajonų savivaldybių sporto bazės, Lietuvos sporto bazių statistika  (paskelbta 2017-06-15)

- Miestų, rajonų savivaldybių finansai (pajamos) (patikslinta 2017-07-13)
- Miestų, rajonų savivaldybių finansai (išlaidos) (paskelbta 2017-06-15)

- Lietuvos sporto šakų federacijos, asociacijos, sąjungos (pripažintos) (paskelbta 2017-06-06)
- Sporto visiems ir kitos organizacijos (patikslinta 2017-04-03)
Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijų veiklos rodikliai (paskelbta 2017-03-08)
- Lietuvos sporto medicinos centrų duomenys (paskelbta 2017-04-13)


2015 METAI

2015 m. statistikos duomenys

- Miestų ir rajonų sporto organizacijų veiklos rodikliai, Lietuvos bendrieji rodikliai (paskelbta 2016-06-07)
- Miestų, rajonų, savivaldybių sporto organizacijų sportojantieji ir treneriai pagal sporto šakas (paskelbta 2016-06-08)

- Miestų, rajonų bendrieji duomenys apie darbuotojus, Lietuvos sporto darbuotojai (paskelbta 2016-06-07)
- Miestų ir rajonų savivaldybių sporto bazės, Lietuvos sporto bazių statistika (paskelbta 2016-05-31)
- Miestų, rajonų savivaldybių finansai (pajamos) (paskelbta 2016-05-31)
- Miestų, rajonų savivaldybių finansai (išlaidos) (paskelbta 2016-05-31)

- Sportininkų ugdymo centrų sportininkai (moksleiviai) (patikslinta 2016-06-08)
- Sportininkų ugdymo centrų treneriai (patikslinta 2016-06-08)
- Sportininkų ugdymo centrų veiklos rodikliai ir kiti darbuotojai (patikslinta 2016-06-08)
- Sportininkų ugdymo centrų finansai (patikslinta 2016-06-08)
- Sportininkų ugdymo centrų sporto bazės (paskelbta 2016-05-26)
- Lietuvos sporto šakų federacijos, asociacijos, sąjungos (pripažintos) (paskelbta 2016-06-07)
- Sporto visiems ir kitos organizacijos (paskelbta 2016-05-23)
- Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijų veiklos rodikliai (paskelbta 2016-05-24)
- Lietuvos neįgaliųjų rinktinių pasiekimai pasaulio ir Europos čempionatuose, IWAS, Europos Specialiosios olimpiados žaidynėse (sąrašas) (paskelbta 2016-06-07)
- Lietuvos sporto medicinos centrų duomenys (paskelbta 2016-09-13)

Kontaktinė informacija:
Bendrais klausimais dėl statistikos kreiptis į Edgarą Abušovą, (8 5) 216 17 13, statistika@kksd.ltSTATISTIKOS DUOMENYS

Bendroji statistika

Gyventojų apklausos ir tyrimai

Eurobarometro duomenys

2014 m. sporto ir fizinio aktyvumo ataskaita (PDF, 2014-03-01, Sport and physical activity, Special Eurobarometer 412, iš interneto svetainės http://ec.europa.eu/health/eurobarometers/index_en.htm?Page=2)Atnaujinta: 2018-01-08 10:38:30

APIE KKSD
Istorija
5Veiklos sritys
Planai