Naujienos

2017-02-10
Patvirtinta Kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarka

2017 m. vasario 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas Nr. XIII-198 (toliau – įstatymas).

Įstatymas nustato valstybės ir savivaldybių biudžetinėse įstaigose, finansuojamose iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ir kitų valstybės įsteigtų pinigų fondų lėšų dirbančių trenerių darbo apmokėjimo sąlygas ir dydžius.

Įstatymo 7 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad trenerio pareiginės algos pastovioji dalis, nustatyta šio įstatymo 3–4 prieduose, didinama atsižvelgiant į trenerio turimą kvalifikacinę kategoriją: už pirmą kvalifikacinę kategoriją 45 procentais, už antrą – 55 procentais, už trečią – 65 procentais, už ketvirtą – 75 procentais, už penktą – 90 procentų, už šeštą – 100 procentų. Treneriams, neturintiems kvalifikacinės kategorijos, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai gali būti didinami iki 40 procentų.

Departamentas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo 9 straipsnio 7 punktu ir 28 straipsnio 3 dalimi, parengė ir patvirtino Kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašą, kuriame aptariamos trenerių kvalifikacinių kategorijų suteikimo sąlygos ir tvarka. Ši tvarka įsigaliojo 2017 m. vasario 10 d.

Aprašas aptartas su Lietuvos sporto padalinių vadovų asociacija, Lietuvos savivaldybių sporto mokymo įstaigų vadovų asociacija, Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos trenerių profesine sąjunga ir patikslintas atsižvelgiant į išsakytas pastabas ir pasiūlymus.

Patvirtintas ir Sportinio ugdymo rekomendacijų pakeitimas, kuriuo nustatoma, kad treneriams vienai kontaktinei akademinei ugdymo valandai pasirengti turi būti numatyta 15 minučių, kurios įskaitomos į trenerio darbo laiką.

Iki 2017 m. vasario 10 d. pagal ankčiau galiojusius Sporto trenerių kvalifikacijos kategorijų nuostatus pradėtos kvalifikacinių kategorijų treneriams suteikimo procedūros turi būti užbaigtos, o suteiktos kategorijos prilygintos Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2017 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-140 nustatyta tvarka.

Priimtus teisės aktus galite rasti paspaudę čia.

 
Spausdinimo versija  Spausdinimo versija

Jūsų komentaras
Vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra
APIE KKSD
Istorija
5Veiklos sritys
Planai