Veikla
Finansinių ataskaitų rinkiniai

2017 m. 1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Sportininkų rengimo centro Druskininkuose 2017 m. 1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. Sportininkų rengimo centro Druskininkuose 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Sportininkų rengimo centro Druskininkuose 2016 m. devynių mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. devynių mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. 1 pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Sportininkų rengimo centro Druskininkuose 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Sportininkų rengimo centro Druskininkuose 2015 m. devynių mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. devynių mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys

Sportininkų rengimo centro Druskininkuose 2015 m. 1 pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. 1 pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

2014 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys 

Sportininkų rengimo centro Druskininkuose 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos sporto muziejaus 2014 m. finansinikų ataskaitų rinkinys

2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2014 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos sporto muziejaus 2014 m. devynių mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys

Sportininkų rengimo centro Druskininkuose 2014 m. devynių mėnesių finaninių ataskaitų rinkinys

2014 m. devynių mėnesių finaninių ataskaitų rinkinys

2014 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2013 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

2013 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Sportininkų rengimo centro Druskininkuose 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos sporto muziejaus 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2013 m. devynių mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys

2013 m. devynių mėnesių finansinės būklės ataskaita
2013 m. devynių mėnesių veiklos rezultatų ataskaita
2013 m. devynių mėnesių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
 - 1 priedas. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus
 - 2 priedas. Finansavimo sumos pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį


Atnaujinta: 2017-05-30 17:08:16

APIE KKSD
Istorija
5Veiklos sritys
Planai