Archyvas

Fondo lėšomis remiamų projektų sąrašai:


2016 METAI

Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo taryba 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. 1.1 patvirtino 2016 m. fondui pateiktų Lietuvos sporto šakų federacijų sporto šakų plėtros projektų, kuriems įgyvendinti skirtos fondo lėšos, sąrašą.

          Lietuvos sporto šakų federacijų sporto šakų plėtros projektų, kuriems įgyvendinti skirtos fondo       lėšos, sąrašas.

 

Lėšų gavėjai, kurie teikė paraiškas finansavimo sričiai ,,Didelio sportinio meistriškumo plėtotė" pasirašytus 2 egzempliorius sutarties, sąmatos ir priemonių plano iki 2016 m. vasario 26 d. įskaitytinai pateikia Kūno kultūros ir sporto departamento Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus patarėjui Aivarui Salamakinui, telefono numeris (8-5) 233-61-01, Vilnius, Žemaitės g. 6, 205 kabinetas.


2015 METAI

2015 M. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMO FONDO TARYBOS SPRENDIMAI:

2015 metų Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui pateiktų paraiškų registras2014 METAI 

2014 M. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMO FONDO TARYBOS SPRENDIMAI:

 


2014 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIES IR PRIEDŲ FORMOS

Finansavimo  sritys “Sporto visiems sąjūdžio plėtotė" ir "Didelio sportinio meistriškumo plėtotė”
1. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų naudojimo sutartis
2. Detalioji Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo projekto lėšų naudojimo sąmata (Sutarties 1 priedo forma Nr. 1)
3. Projekto įgyvendinimo priemonių planas.

Finansavimo  sritys „Sporto bazių priežiūros ir statybos plėtotė" ir “Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas“
1. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų naudojimo sutartis 
2. Detalioji Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo projekto lėšų naudojimo sąmata (Sutarties 1 priedo forma Nr. 2).
3. Projekto įgyvendinimo priemonių planas.

Finansavimo sritis „Sporto mokslo ir sporto specialistų rengimas bei jų tobulinimo plėtotė“
1. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų naudojimo sutartis
2. Detalioji Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo projekto lėšų naudojimo sąmata (Sutarties 1 priedo forma Nr. 3).
3. Projekto įgyvendinimo priemonių planas.


2014 M. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITŲ FORMOS

Finansavimo sritys “Sporto visiems sąjūdžio plėtotė ir didelio sportinio meistriškumo plėtotė”

 1. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Forma Nr. 1) (kas mėnesį)
 2. Lėšų naudojimą pagrindžiančių dokumentų registras (Forma Nr.1( (kas ketvirtį)
 3. Projekto įgyvendinimo priemonių plano ketvirčio ataskaita
 4. Projekto laimėjijmų tarptautinėse varžybose ketvirčio ataskaita
 5. Projekto įgyvendinimo veiklos ataskaita (metinė)

 Finansavimo sritys „Sporto bazių priežiūros ir statybos plėtotė” ir “Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas“

 1. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Forma Nr. 2) (kas mėnesį)
 2. Lėšų naudojimą pagrindžiančių dokumentų registras (Forma Nr. 2) (kas ketvirtį)
 3. Projekto įgyvendinimo priemonių plano ketvirčio ataskaita
 4. Projekto įgyvendinimo veiklos ataskaita (metinė)

Finansavimo sritis „Sporto mokslo ir sporto specialistų rengimo bei jų tobulinimo plėtotė“

 1. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Forma Nr. 3) (kas mėnesį)
 2. Lėšų naudojimą pagrindžiančių dokumentų registras (Forma Nr. 3) (kas ketvirtį)
 3. Projekto įgyvendinimo priemonių plano ketvirčio ataskaita
 4. Projekto įgyvendinimo veiklos ataskaita (metinė)

2013 METAI 

2013 M. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMO FONDO TARYBOS SPRENDIMAI

2013-01-17 Nr. 1

2013-01-30 Nr. 2

2013-02-06 Nr. 3

2013-02-12 Nr. 4

2013-02-15 Nr. 5

2013-02-21 Nr. 6

2013-09-11 Nr. 7

2013-09-26 NR. 8

2013-10-28 Nr. 9

2013-11-22 Nr. 102012 METAI

2012 M. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMO FONDO TARYBOS SPRENDIMAI

2012-01-27 Nr. 1

2012-01-31 Nr. 2

2012-02-02 Nr. 3

2012-02-07 Nr. 4

2012-02-13 Nr. 5

2012-03-02 Nr. 6

2012-03-20 Nr. 7

2012-04-05 Nr. 8

2012-04-25 Nr. 9

2012-05-11 Nr. 10

2012-05-24 Nr. 11

2012-06-20 Nr.12

2012-07-19 Nr.13

2012-09-25 Nr. 14

2012-10-09 Nr. 15

2012-10-16 Nr. 16

2012-11-21 Nr. 17

2012-12-04 Nr. 18

2012-12-11 Nr. 19

2012-12-18 Nr. 20

 

2012 metų pirmojo pusmečio Fondo veiklos ataskaita

Projektų, kurių įgyvendinimui skirtos fondo lėšos 2012 m. pirmame pusmetyje, sąrašas.
2012 m. Fondo veiklos ataskaita

20211-01-06 Nr.1 
2011-01-20 Nr.2
 
2011-02-02 Nr.3
 
2011-02-07 Nr.4
 
2011-02-09 Nr.5
 
2011-02-15 Nr.6
 
2011-02-19 Nr.7
 
2011-02-25 Nr.8
  
2011-03-21 Nr.9
 
2011-03-25 Nr.10
 
2011-04-15 Nr.11
 
2011-05-05 Nr.12
 
2011-05-10 Nr.13
 
2011-05-11 Nr.14
 
2011-05-23 Nr.15
 
2011-05-27 Nr.16
 
2011-06-22 Nr.17 
2011-07-05 Nr.18 

2011-07-13 Nr.19   
2011-08-22 Nr.20     
2011-09-27 Nr.21    
2011-11-04 Nr.22           
2011-11-21 Nr.23    
2011-12-09 Nr.24

Informacija fondo klausimais pagal finansavimo sritis teikiama  tel.  213- 54-01, 233-61-01, 213-97-35, 213-32-57.

 

 

 

       

 

Atnaujinta: 2016-10-03 14:41:29

APIE KKSD
Istorija
5Veiklos sritys
Planai