Generalinis direktorius
 
 
BIOGRAFIJA

DARBOTVARKĖ 
(archyvas 2015-2017)

Struktūros schema

PATVIRTINTA
Kūno kultūros ir sporto
departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
generalinio direktoriaus
2017 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V-164

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
ADMINISTRACIJOS SCHEMA


Atnaujinta: 2017-03-02 09:16:26

Apie KKSD