Projektų vykdytojams

2017 M. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITŲ FORMOS

2017 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIES IR PRIEDŲ FORMOS

 1. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų naudojimo sutartis
 2. Detalioji Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo projekto lėšų naudojimo sąmata (Sutarties 1 priedas)
 3. Projekto įgyvendinimo priemonių planas (Sutarties 2 priedas)


2016 METAI

2016 metų Kūno kultūros ir sporto rėmimo  fondui pateiktų projektų, kuriems įgyvendinti skirtos fondo lėšos, sąrašas

ŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIES IR PRIEDŲ FORMOS

 • Finansavimo  sritys Sporto visiems sąjūdžio plėtotė“ ir Didelio sportinio meistriškumo plėtotė“:
 1. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų naudojimo sutartis
 2. Detalioji Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo projekto lėšų naudojimo sąmata (Sutarties 1 priedo forma Nr. 1)
 3. Projekto įgyvendinimo priemonių planas
 • Finansavimo  sritys „Sporto bazių priežiūros ir statybos plėtotė“ ir Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas“:
 1. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų naudojimo sutartis 
 2. Detalioji Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo projekto lėšų naudojimo sąmata (Sutarties 1 priedo forma Nr. 2)
 • Finansavimo sritis „Sporto mokslo ir sporto specialistų rengimas bei jų tobulinimo plėtotė“:
 1. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų naudojimo sutartis 
 2. Detalioji Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo projekto lėšų naudojimo sąmata (Sutarties 1 priedo forma Nr. 3)
 3. Projekto įgyvendinimo priemonių planas

2016 M. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITŲ FORMOS

Finansavimo sritys „Sporto visiems sąjūdžio plėtotė ir didelio sportinio meistriškumo plėtotė“

 1. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Forma Nr. 1) (kas mėnesį)
 2. Lėšų naudojimą pagrindžiančių dokumentų registras (Forma Nr.1( (kas ketvirtį)
 3. Projekto įgyvendinimo priemonių plano ketvirčio ataskaita
 4. Projekto laimėjijmų tarptautinėse varžybose ketvirčio ataskaita
 5. Projekto įgyvendinimo veiklos ataskaita (metinė)

 Finansavimo sritys „Sporto bazių priežiūros ir statybos plėtotė” ir „Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas“

 1. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Forma Nr. 2) (kas mėnesį)
 2. Lėšų naudojimą pagrindžiančių dokumentų registras (Forma Nr. 2) (kas ketvirtį)
 3. Projekto įgyvendinimo veiklos ataskaita (metinė)

Finansavimo sritis „Sporto mokslo ir sporto specialistų rengimo bei jų tobulinimo plėtotė“

 1. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Forma Nr. 3) (kas mėnesį)
 2. Lėšų naudojimą pagrindžiančių dokumentų registras (Forma Nr. 3) (kas ketvirtį)
 3. Projekto įgyvendinimo priemonių plano ketvirčio ataskaita
 4. Projekto įgyvendinimo veiklos ataskaita (metinė)

LOGOTIPAS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMO FONDO FINANSUOJAMIEMS PROJEKTAMSAtnaujinta: 2017-04-10 14:35:57

APIE KKSD
Istorija
5Veiklos sritys
Planai