Projektų vykdytojams

 2017 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIES IR PRIEDŲ FORMOS

 1. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų naudojimo sutartis
 2. Detalioji Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo projekto lėšų naudojimo sąmata (Sutarties 1 priedas)
 3. Projekto įgyvendinimo priemonių planas (Sutarties 2 priedas)


2016 METAI

2016 metų Kūno kultūros ir sporto rėmimo  fondui pateiktų projektų, kuriems įgyvendinti skirtos fondo lėšos, sąrašas

Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų naudojimo sutartys turi būti pasirašytos iki 2016 m. kovo 29 d. įskaitytinai.
Lėšų gavėjai, kurie teikė paraiškas finansavimo sričiai:

 • ,,Sporto visiems sąjūdžio plėtotė“ pasirašytus 2 egzempliorius sutarties, sąmatos ir priemonių plano pateikia Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus vyr. specialistui Arturui Kulniui, telefono numeris 8-5-233-57-87, Žemaitės g. 6, Vilnius, 215 kabinetas.

 • ,,Didelio sportinio meistriškumo plėtotė“ pasirašytus 2 egzempliorius sutarties, sąmatos ir priemonių plano pateikia Kūno kultūros ir sporto strategijos patarėjui Aivarui Salamakinui, telefono numeris 8-5 233-61-01, Žemaitės g. 6, Vilnius, 205 kabinetas. Atkreiptinas dėmesys, kad sutarčių pasirašymo tvarka su anksčiau išvardintomis organizacijomis pagal 2015 m. gruodžio 28 d. posėdžio sprendimą, nesikeičia. 

 • ,,Sporto bazių priežiūros ir statybos plėtotė“ pasirašytus 2 egzempliorius sutarties ir sąmatos pateikia Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjui Arūnui Aidukui, telefono numeris 8-5 213-97-35, 314 kabinetas.

 • ,,Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas“ pasirašytus 2 egzempliorius sutarties ir sąmatos, ,,Sporto mokslo ir sporto specialistų rengimas bei jų tobulinimo plėtotė“ pasirašytus 2 egzempliorius sutarties, sąmatos ir priemonių plano pateikia Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus patarėjui.

 2016 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIES IR PRIEDŲ FORMOS

 • Finansavimo  sritys Sporto visiems sąjūdžio plėtotė“ ir Didelio sportinio meistriškumo plėtotė“:
 1. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų naudojimo sutartis
 2. Detalioji Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo projekto lėšų naudojimo sąmata (Sutarties 1 priedo forma Nr. 1)
 3. Projekto įgyvendinimo priemonių planas
 • Finansavimo  sritys „Sporto bazių priežiūros ir statybos plėtotė“ ir Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas“:
 1. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų naudojimo sutartis 
 2. Detalioji Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo projekto lėšų naudojimo sąmata (Sutarties 1 priedo forma Nr. 2)
 • Finansavimo sritis „Sporto mokslo ir sporto specialistų rengimas bei jų tobulinimo plėtotė“:
 1. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų naudojimo sutartis 
 2. Detalioji Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo projekto lėšų naudojimo sąmata (Sutarties 1 priedo forma Nr. 3)
 3. Projekto įgyvendinimo priemonių planas

2016 M. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITŲ FORMOS

Finansavimo sritys „Sporto visiems sąjūdžio plėtotė ir didelio sportinio meistriškumo plėtotė“

 1. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Forma Nr. 1) (kas mėnesį)
 2. Lėšų naudojimą pagrindžiančių dokumentų registras (Forma Nr.1( (kas ketvirtį)
 3. Projekto įgyvendinimo priemonių plano ketvirčio ataskaita
 4. Projekto laimėjijmų tarptautinėse varžybose ketvirčio ataskaita
 5. Projekto įgyvendinimo veiklos ataskaita (metinė)

 Finansavimo sritys „Sporto bazių priežiūros ir statybos plėtotė” ir „Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas“

 1. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Forma Nr. 2) (kas mėnesį)
 2. Lėšų naudojimą pagrindžiančių dokumentų registras (Forma Nr. 2) (kas ketvirtį)
 3. Projekto įgyvendinimo veiklos ataskaita (metinė)

Finansavimo sritis „Sporto mokslo ir sporto specialistų rengimo bei jų tobulinimo plėtotė“

 1. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Forma Nr. 3) (kas mėnesį)
 2. Lėšų naudojimą pagrindžiančių dokumentų registras (Forma Nr. 3) (kas ketvirtį)
 3. Projekto įgyvendinimo priemonių plano ketvirčio ataskaita
 4. Projekto įgyvendinimo veiklos ataskaita (metinė)

LOGOTIPAS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMO FONDO FINANSUOJAMIEMS PROJEKTAMSAtnaujinta: 2017-02-23 17:35:17

APIE KKSD
Istorija
5Veiklos sritys
Planai