Tarptautinis bendradarbiavimas

Sportas – vienas geriausių būdų reprezentuoti savo valstybę pasaulyje. Labai dažnai Lietuvos vardas siejamas būtent su tam tikro sportininko pavarde, jo laimėjimais tarptautinėse arenose. Lietuva turi nemažai aukštos kvalifikacijos teisėjų, kitų sporto specialistų, kurie taip pat yra puikūs mūsų šalies atstovai užsienyje.

Lietuvoje susiklosčiusios gana tvirtos bendradarbiavimo su užsienio sporto organizacijomis tradicijos, nes jau prieš karą Lietuvos pagrindinių sporto šakų federacijos buvo įstojusios į atitinkamas tarptautines federacijas. Dabar tarptautinių federacijų narėmis yra per 90  sporto šakų federacijų, asociacijų, sąjungų. Keletas šalies federacijų atstovų yra tarptautinių federacijų vadovaujančių institucijų nariai.

Lietuva gana aktyviai dalyvauja pasauliniame sporto gyvenime. Mūsų šalies sporto vyriausybinės institucijos ir nevyriausybinės organizacijos dalyvauja įvairaus rango renginiuose, programose, yra narės daugelio Europos ir pasaulio organizacijų: UNESCO, Europos Tarybos, Europos Sąjungos, Europos nevyriausybinės sporto organizacijos (ENGSO), Tarptautinio ir Europos olimpinių komitetų ir kt.

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau Kūno kultūros ir sporto departamentas), suprasdamas tarptautinių ryšių svarbą ne tik sporto visuomenei, bet visai Lietuvai, skatina tarptautinį bendradarbiavimą, mezga ryšius ne tik tarp sporto organizacijų, bet ir tarp tarptautinių institucijų bei kitų valstybių vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų.

Kūno kultūros ir sporto departamentas dalyvauja Europos Sąjungos šalių narių sporto valdymo institucijų lygiu vykdomoje veikloje, bendradarbiauja su Europos Komisijos (EK) Švietimo ir kultūros direktorato sporto skyriumi, skatina Lietuvos sporto organizacijas dalyvauti Europos Komisijos parengtose programose.

 Naudinga nuoroda:
 - Lietuvos pirmininkavimas ES Sporto Tarybai


Atnaujinta: 2017-02-13 13:43:02

APIE KKSD
Istorija
5Veiklos sritys
Planai