Naujienos

2017-09-13
Atsakymai į klausimus dėl tarptautinių sporto varžybų ir renginių, kurie įtraukti į tarptautinės federacijos varžybų ir renginių kalendorių, organizavimo

1. Kas kreipėsi dėl lėšų skyrimo ir kuo buvo pagrįstas prašymas?

Dėl lėšų skyrimo kreipėsi Lietuvos golfo federacija. Prašymas buvo grindžiamas tuo, kad organizuojamas tarptautinis sporto renginys yra įtrauktas į Europos golfo asociacijos tarptautinių turnyrų kalendorių, jo metu žaidėjams bus skiriami pasaulio golfo reitingo įskaitiniai taškai, o šis turnyras bus svarbiausias 2017 m. sezono sportinis golfo renginys, kuriame Lietuvos rinktinės nariai varžysis su 13 užsienio šalių sportininkais.

2. Kokiais kriterijais remiantis buvo priimtas sprendimas skirti tokias lėšas turnyrui, kuriame dalyvavo 68 žmonės, buvo rėmėjai ir dalyvio mokestis?

Esminiai reikalavimai, keliami teikiamiems projektams buvo šie: projekto metu vykdomos tarptautinės sporto varžybos turi būti įtrauktos į atitinkamos sporto šakos tarptautinės federacijos oficialų sporto varžybų ir renginių kalendorių, vykdomose tarptautinėse sporto varžybose turi dalyvauti nacionalinės rinktinės, projekto metu veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikos teritorijoje, projektas turi apimti ne daugiau kaip vienų tarptautinių sporto varžybų organizavimą ir vykdymą.

Pažymėtina, jog šiose varžybose dalyvavo aštuoni (Gilė Bitė Starkutė, Saulė Jarašūnaitė, Rasa Butrimaitė, Gabriela Maculevič, Juozapas Burikis, Gediminas Markevičius, Donatas Puodžiukynas, Mindaugas Vaičius) Lietuvos golfo rinktinės nariai, kurie varžėsi su 75 varžovais iš 11 valstybių atitinkamai vyrų ir moterų rungtyse bei komandinės įskaitos varžybose.

3. Kiek įtakos sprendimui turėjo turnyro dalyviai - žinomi verslininkai ir politikai, tarp jų ir buvęs jus į gen.direktoriaus postą delegavusios partijos vicepirmininkas?

Sprendimas priimtas, įvertinus tik projekto turinį.

4. Kaip vertintumėte šį sprendimą lyginant su finansavimu kitų sporto šakų mėgėjų turnyrams, vaikų ir neįgaliųjų mėgėjų užimtumui?

Pažymėtina, jog Lietuvos golfo federacijos organizuotas sporto renginys buvo finansuotas kaip kūno kultūros ir sporto srities – didelio meistriškumo skatinimas, tarptautinių sporto varžybų ir renginių konkursui pateiktas projektas. Šio konkurso metu galėjo būti finansuoti tik tie sporto renginiai, kurie buvo įtraukti į atitinkamos tarptautinės sporto šakos federacijos metinį varžybų ir renginių kalendorių (t. y., vaikų ir neįgaliųjų užimtumo projektai šiam konkursui negalėjo būti teikiami).

Vaikų ir neįgaliųjų užimtumo projektai yra finansuojami per kūno kultūros ir sporto srities – sveikos gyvensenos per fizinį aktyvumą skatinimas – atskiras kryptis (atskirais atvejais taip pat skelbiant konkursus), pvz., vaikų mokymo plaukti, bendruomenės narių fizinio aktyvumo skatinimo, užsienyje gyvenančių lietuvių sporto tradicijų puoselėjimo ir fizinio aktyvumo skatinimo, X pasaulio lietuvių sporto žaidynių organizavimo, alkoholio vartojimo prevencijos per fizinį aktyvumą vyresnių klasių mokiniams, nacionalinių sporto (šakų) federacijų kultivuojamų sporto šakų ir (arba) jų disciplinų populiarinimo ir visuomenės narių užsiėmimo šiomis sporto šakomis ir (arba) disciplinomis skatinimo, olimpinio švietimo. Taip pat šie projektai yra remiami ir Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšomis.

5. Kodėl sprendimas skirti lėšas buvo priimtas po turnyro praėjus 9 dienoms?

Pažymėtina, kad Tarptautinių sporto renginių organizavimo konkursui buvo pateikta daug paraiškų (32), kurių daugumą reikėjo tikslinti, todėl paraiškų vertinimo procesas užsitęsė, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad sprendimas skirti lėšas po renginio galėjo būti priimtas (yra teisėtas). Tokia galimybė įtvirtinta Valstybės biudžeto lėšų skyrimo naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos apraše, kurio 19.18 papunktyje numatyta, kad „išlaidos, kurias vykdytojas patyrė iki valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties sudarymo momento (tačiau ne anksčiau, kaip iki metų, einančių po tų metų, kuriais buvo patvirtintos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinos kūno kultūros ir sporto sritys ir kryptys, sausio 1 dienos) ir įtraukė į sąmatą, kurią pateikė kartu su prašymu, yra tinkamos finansuoti valstybės biudžeto lėšomis.“

6. Ar galėtumėte pateikti išleistų lėšų ataskaitą, ar jus ji patenkino?

Lietuvos golfo federacija ataskaitoje nurodė, kad skirtas valstybės biudžeto lėšas panaudojo šioms išlaidoms padengti:

1) teisėjavimui – 1744 eurų;

2) dalyvių maitinimui (83 dalyviai, 3 dienos) – 1583 eurų;

3) golfo aikštyno ir treniruočių zonos nuomai (3 dienos) – 7500 eurų;

4) dalyvių iš užsienio šalių transportavimui iš/į golfo aikštyną (3 dienos) – 1500 eurų;

5) apdovanojimams – 1600 eurų;

6) skraistėms nuo lietaus, kepurėms savanoriams – 56 eurai.

Lietuvos golfo federacijos pateiktoje išleistų lėšų ataskaitoje nurodytos išlaidų rūšys ir jų dydžiai atitiko sutarties sąmatoje pateiktus duomenis.

Nuosavų ir kitų šaltinių lėšų naudojimo ataskaitoje Lietuvos golfo federacija nurodė, kad varžybų organizavimui papildomai išleido 12139,02 eurų iš dalyvių mokesčių surinktų lėšų.

7. Ką atsakytumėte į teiginį, kad tokiu savo įsakymu „iššvaistėte valstybės lėšas atidavęs jas verslininkų ir politikų pramogai?

Kaip minėta pirmiau, valstybės biudžeto lėšos buvo panaudotos tarptautinių sporto varžybų, įtrauktų į Europos golfo asociacijos varžybų ir renginių kalendorių, organizavimui, įvertinus pateikto projekto turinį pagal anksčiau nurodytus kriterijus (analogiškai, kaip ir visų kitų konkursui pateiktų projektų atveju).

 

 
Spausdinimo versija  Spausdinimo versija

Jūsų komentaras
Vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra
APIE KKSD
Istorija
5Veiklos sritys
Planai