Generalinis direktorius
 
 
BIOGRAFIJA

DARBOTVARKĖ 
(archyvas 2015-2017)

Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimai ir kategorijos

Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimai

DĖMESIO!

Nuo 2013 m sausio 1 d. įsigaliojo naujos:

1 Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo, pratęsimo ir pripažinimo negaliojančiais  tvarka;

2. Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimui skirtų mokymo programų derinimo tvarka;

3. Kūno kultūros ir sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarka.

Atkreiptinas dėmesys, kad asmenims, iki 2012 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 618 įsigaliojimo įgijusiems kūno kultūros ir sporto veiklos leidimą ir siekiantiems šio leidimo galiojimo termino pratęsimo, užskaitomi iki šio įsakymo įsigaliojimo baigti mokymai pagal su Kūno kultūros ir sporto departamentu suderintas mokymo programas, skirtas kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų galiojimo termino pratęsimui.

Asmenims, kurie iki šio įsakymo įsigaliojimo pradėjo lankyti mokymus, skirtus kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų galiojimo terminui pratęsti, tačiau iki šio įsakymo įsigaliojimo nespėjo jų baigti, leidžiama šiuos mokymus baigti, bet ne vėliau kaip iki 2013 m. birželio 1 d.

2009 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. V-188 
Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo, pratęsimo ir pripažinimo negaliojančiais tvarkos aprašo patvirtinimo  (Galiojanti suvestinė redakcija: 2016-02-06)

1 priedas -  Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimo forma
2 priedas - Prašymo išduoti (pratęsti) kūno kultūros ir sporto veiklos leidimą forma

2012 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. V-619
Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimui skirtų mokymo programų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin.,  2012, Nr. 151-7737)

2012 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr.V-618
Dėl Kūno kultūros ir sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2012, Nr. 151-7736)

 

MOKYMUS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO VEIKLOS LEIDIMŲ IŠDAVIMUI IR JŲ PRATĘSIMUI ORGANIZUOJA:

 1.LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETAS (Karjeros ir kompetencijų plėtotės centras, tel.8-37 30-26-42).
  Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimui skirtų sporto šakų (žirginis sportas, buriavimas, baidarių ir kanojų irklavimas) mokymo modulių anatocijos

2. KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS (tel. 8-37 32-41-57).
    LIETUVOS  AEROBIKOS FEDERACIJA (tel. 8-37 30-26-39).
Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimui skirtos vienos sporto šakos mokymo programos anotacija

3. KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS (tel. 8-37 32-41-57).
Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimui skirto ,,Sportininkų treniravimo pagrindų modulio" anotacija

4. LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETAS (Sporto ir sveikatos fakultetas, 8-5 275-17-48).
Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimui skirtų programų ir modulių anotacijos

5. LIETUVOS TENISO SĄJUNGA (tel. 8-699-90-243).
Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimui skirtos vienos sporto šakos mokymo programos anotacija

6.  ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS(Tęstinių studijų institutas, tel. 8-41 39-30-16).
Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimui skirtų programos ir modulio anotacijos

7.KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS (Tęstinių studijų institutas, tel. 8-46-39-85-71).
Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimui skirtų programos ir modulių anotacijos

8. Kauno pedagogų lvalifikacijos centras (8-37 32-41-58)
Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimui skirtos programos anotacija 

9. VšĮ Fitneso mokymo centras AEROMIX (Vytenio 46B, Vilnius, tel. +370-656-05-711)
   Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimui skirtos kūno kultūros mokymo programos anotacija 

10. Asociacija ,,Kungfu akademija" (Ozo g. 22-21, Vilnius, tel. 8-684-24-635
    Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimui skirtos kungfu sporto šakos mokymo programos anotacija

11. Kovinės savigynos ir shindokai karat4 klubo ,,Akmangus" (P. Vaičaičio g. 1, Kazlų Rūda, tel.  8-610-08-805)
Kūno kultūros  ir sporto veiklos leidimų išdavimui skirto dziudo sporto šakos mokymo modulio anotacija


 

 

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO VEIKLOS LEIDIMŲ REGISTRAS 
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO VEIKLOS LEIDIMŲ REGISTRAS (KARIŲ) 
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO VEIKLOS LEIDIMŲ REGISTRAS (PRATĘSTI)

 

KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS TRENERIAMS - SPORTO MOKYTOJAMS

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės treneriams suteiktų kvalifikacinių kategorijų registras

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos treneriams-sporto mokytojams

2014 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. V-198

2014 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. V-139

2014 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. V-76

2013 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. V-524

2013 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. V-471

2013 m. rugsėjo 13 d. įsakymas Nr. V-401

2013 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. V-345

2013 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. V-245

2013 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. V-61

2012 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. V-570

2012 m. spalio 17 d. įsakymas Nr. V-506

2012 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. V-429

2012 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. V-230

2012 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. V-100

2011 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. V-417

2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V-287

2011 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. V-248

2011 m. birželio 3 d. įsakymas Nr. V-179

2011 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. V-83

2010 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. V-372

2010 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. V-330

2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr.V-278

2010 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. V-226

2010 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. V-186

2010 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. V-146

2010 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. V-33

2009 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr.V-568

2009 m. spalio 23 d. įsakumas Nr.V-515

2009 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr.V-485

2009 m. rugsėjo 8 d. įsakymas Nr.V-464

2009 m. birželio 26 d. įsakymas Nr.V-369

2009 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr.V-304

2009 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr.V-266

2009 m. kovo 19 d. įsakymas Nr.V-218

2009 m. sausio 23 d. įsakymas Nr.V-51

 

 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos sportininkams:

2014 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. V-138

2014  m. vasario 12 d. įsakymas Nr.-77

2013 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. V-525

2013 spalio 29 d. įsakymas Nr. V-472

2013 m. rugsėjo 13 d. įsakymas Nr. V-402

2013 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. V-340

2013 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. V-246

2013 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. V-62

2012 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. V-569

2012 m. spalio 16 d.įsakymas Nr. V-500

2012 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. V-428

2012 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. V-231

2012 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. V-229

2012 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. V-102 

2011 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. V-400

2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V-286

2011 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. V-249

2011 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. V-188

2011 m. birželio 3 d. įsakymas Nr. V-180

2011 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. V-84

2010 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. V-373

2010 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. V-331

2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr.V-279

2010 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. V-223

2010 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. V-187

2010 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. V-136

2010 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. V-39

 

2010 m. spalio 20 d. raštas Nr. S-112 "Dėl Jaunimo olimpinių žaidynių"

2010 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. V-38 "Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 1995 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. 94 pakeitimo"

2003 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. 439 "Dėl Lietuvos sporto trenerių kvalifikacijos kategorijų suteikimo nuostatų papildymo"

2000 m. lapkričio 15 d. įsakymas Nr. 187 "Dėl trenerių-sporto mokytojų kvalifikacinių kategorijų"

2000 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. 134 "Lietuvos sportininkų kvalifikacinės kategorijos (2000-2004 m.)"

1995 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. 94 "Lietuvos sporto trenerių kvalifikacijos kategorijų suteikimo nuostatai"

 

 


Atnaujinta: 2017-08-28 14:32:05

Apie KKSD